BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koniuszewska Jadwiga, Król Marianna, Michalczyk Jadwiga
Title
Krajobraz jako narzędzie zintegrowanej edukacji
Source
Aura, 2004, nr 8, s. 26-27
Keyword
Świadomość ekologiczna, Postawy społeczne, Krajobraz miasta, Krajobraz wiejski, Ochrona krajobrazu, Ochrona środowiska, Edukacja ekologiczna
Ecological awareness, Social attitudes, City landscape, Rural landscape, Landscape protection, Environmental protection, Ecology education
Abstract
Świadomość potrzeby kształtowania krajobrazu przez każdy czyn człowieka jest stosunkowo mało zakorzeniona w naszych umysłach. Postrzegane są dopiero bezpośrednie efekty ludzkiej działalności w postaci przedmiotów i obiektów wprowadzanych do krajobrazu. Zaradzić temu miał konkurs ogłoszony pod nazwą "Kształtujemy tożsamość krajobrazu". Zadania konkursowe podjęło ponad 30 placówek oświatowych działających na lubelszczyźnie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu