BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Jakub
Title
Przewozy intermodalne - przyszłość rynku transportowego? : Raport
Source
Rynek Kolejowy, 2004, nr 10, s. 10-21
Keyword
Transport intermodalny, Transport kombinowany, Kolej na rynku transportowym, Transport kolejowy, Infrastruktura transportu, Rynek usług transportowych
Intermodal transport, Combined transport, Railways on the transport market, Railway transport, Transport infrastructure, Transport market
Country
Europa
Europe
Abstract
Przewozy intermodalne wyznaczają kierunek postępu technicznego i organizacyjnego w transporcie europejskim. Transport kombinowany w Europie stanowi około 10-15 procent przewozów kolejowych ogółem, w Polsce zaś niecały 1 procent Zostały już podjęte, na razie nieśmiałe próby pokonania technologicznej przepaści w tej dziedzinie. Polska niestety nie jest na razie przygotowana do podjęcia tego wyzwania na szerszą skalę. Przeszkodą jest brak odpowiedniej infrastruktury i woli politycznej angażowania się w promocję tego sektora transportu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu