BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagusiewicz Andrzej, Kucharski Radosław
Title
Monitorowanie hałasu
Source
Aura, 2005, nr 9, s. 13-15
Keyword
Monitoring hałasu, Dyrektywy WE, Zagrożenia cywilizacyjne, Ochrona środowiska, Motoryzacja, Hałas, Polska w WE
Noise monitoring, EC directives, Civilization risk, Environmental protection, Motorization, Noise, Poland in the EC
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W połowie 2002 roku ustanowiona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy nr 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa ta, obecnie wdrażana i w naszym kraju, stanowi legislacyjny aspekt zapoczątkowanej w połowie lat 90. tak zwanej perspektywicznej polityki hałasowej (PPH).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu