BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Lidia
Title
Technologie informatyczne narzędziem komunikacji informacyjnej dla e-biznesu
Information Technologies as a Communication Tool for E-Business
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (4), 2001, nr 913, s. 198-204, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Biznes elektroniczny, Technologia systemów informacyjnych, Informacja w przedsiębiorstwie
e-business, Information systems technology, Information in enterprise
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, jak rozwój technologii informatycznych, a także technologii informatycznych wpływa na poszerzenie płaszczyzn komunikacji informacyjnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie, z punktu widzenia e-biznesu.

The aim of the article is to point the influence the development of information technology exerts on the expanding of the communication possibilities in a modern enterprise, form the e-business perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Januszewski A.: Nowoczesne technologie informatyczne na tle wybranych koncepcji zarządzania. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Praca zbiorowa pod red. J. Studzińskiego, L. Drelichowskiego, O. Hryniewicza, J. Kacprzyka. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych 2000.
  2. Konowrocka D.: Kłopoty z definicją. "ComputerWorld" 1999 nr 46.
  3. Pańkowska M.: Handel elektroniczny w polskich firmach informatycznych. Materiały konferencyjne na VII Konferencję EDI-EC pod red. M. Niedźwiedzińskiego. Łódź-Dobieszków 1999.
  4. Porębska-Miąc T.: E-biznes - perspektywy rozwoju. Materiały Konferencyjne Systemy Wspomagania Organizacji - SWO'2000. Praca zbiorowa pod red. J. Gołuchowskiego i II. Sroki. Katowice-Ustroń 2000.
  5. Tapscott D., Łowy A., Ticoll D.: Blueprint to the Digital Economy. Creating Wealth in the Area of E-Business. New York: McGraw-Hill 1998.
  6. Żeliński J.: Gdzie wstawić e do biznesu. "ComputerWorld" 2000 nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu