BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burnewicz Jan, Szczerba Emilia
Title
Nowa jakość polskiego transportu po integracji z UE (1)
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2004, nr 9, s. 10-15
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Transport, Transport kolejowy, Autostrady, Infrastruktura transportu, Dyrektywy WE, Rynek usług transportowych
Economic and political integration of Europe, Transport, Railway transport, Motorway, Transport infrastructure, EC directives, Transport market
Abstract
Pożądanym efektem integracji polskiego transportu szynowego z UE jest nadanie mu nowej jakości użytkowej. W zakończonym procesie akcesyjnym w stosunkowo krótkim czasie udało się dokonać radykalnych zmian w zasadach funkcjonowania tego sektora transportu w Polsce. Jednak proces integracji z transportem unijnym będzie trwał jeszcze wiele lat, gdyż wymaga to wyrównania poziomu jakości infrastruktury transportowej, zwiększenia na rynku nowoczesnych usług sieciowych (logistycznych, intermodalnych), przybliżenie podstawowych wskaźników ekonomicznych transportu do unijnych, itp.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu