BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacanowska Regina
Title
Związek Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 4, s. 5-11
Keyword
Samorząd terytorialny, Struktura organizacyjna
Local government, Organisational structure
Company
Związek Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej
Abstract
W artykule przedstawiono rolę jaką odegrał Związek Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Choć jego działalność była zależna od uwarunkowań politycznych i organizacyjnych, związek ten odegrał dużą rolę w popularyzowaniu wiedzy o samorządzie, dokształcaniu pracowników oraz udzielaniu pomocy prawnej i organizacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Archiwum Państwowe Poznań (dalej APP), Wydział Powiatowy Gniezno (dalej WP), sygn. 52.
 2. AP Leszno, WP Gostyń, sygn. 63.
 3. APP, WP Gniezno, sygn. 52, Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Rzeczypospolitej za rok 1930/31.
 4. M. Z. Jaroszyński: Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny, wnioski do reformy, Warszawa 1923, ss. 137-138.
 5. K. Sienkiewicz: Samorząd terytorialny w Generalnej Guberni Warszawskiej, Lublin 1918, s. 15-16.
 6. Pamiętnik Zjazdu Przedstawicieli Sejmików Powiatowych w 1927 roku, Warszawa 1927.
 7. "Samorząd Terytorialny" za 1932 rok, s. 457.
 8. Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów R.P. za czas od 12.4.1931 do 6.5.1933, "Samorząd" nr 18 z 1933 r" s. 280.
 9. Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów R.P. za czas od 7.V. 1933 do l .II. 1935, "Samorząd" nr 5 z 1935 r., s.82.
 10. Statut Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, "Samorząd" nr 26 z 26 czerwca 1932 r., s. 417-421.
 11. W. Wakar: Zagadnienie samorządu w Rzeczpospolitej Odzyskanej, Warszawa 1924, s. 148-149.
 12. J. Wołoszynowski: Dziesięciolecie Zrzeszenia Samorządów Powiatowych (1919-1929), Warszawa 1929, s. 3.
 13. Ze Zrzeszenia Samorządów Powiatowych, "Samorząd" nr 7 z 1928 r., ss. 102-103.
 14. Zjazd Główny Związku Powiatów R.P. w Katowicach w dniach 2 i 3 lutego 1935 roku, "Samorząd" nr 7 ?. 1935 r., s. 107.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu