BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sankowska Anna, Wańtuchowicz Monika
Title
Organizacja wirtualna a inne koncepcje zarządzania
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 35-37, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie projektem, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zmianami, Odchudzone zarządzanie, Reengineering
Virtual enterprise, Project management, Management by objectives, Knowledge management, Change management, Lean management, Reengineering
Note
summ.
Abstract
W artykule przybliżono pojęcie organizacji wirtualnej. Przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat koncepcji zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach wykorzystujących idee organizacji wirtualnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ADAMCZYK M. (2004), Charakterystyka organizacji wirtualnej, "Gazeta IT", nr 10 (29).
 2. BARNATT C. (1995), Office Space, Cyberspace and Vir-tual Organization, "Journal of General Management", vol. 20, nr 4, s. 78-91.
 3. BYRNE J., BRANDT R., PORT O. (1993), The Virtual Corporation, "Business Week", 8 lutego 1993, nr 3304, s. 98-103.
 4. DAVIDOW W.H., MALONE M.S. (1992), The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation o fthe 21st Century, New York, Harper Collins.
 5. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 6. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 7. HALE R., WHITLAM P. (1997), Towards the Virtual Organization, The McGraw-Hill Companies, London.
 8. HARDWICK M., BOLTON R. (1997), The Industrial Vir-tual Enterprise, "Communications of the ACM", vol. 40, nr 9, s. 59-60.
 9. HIRSCHHORN L., GILMORE T. (1992), The New Boundaries of the "Boundaryless Company", "Harvard Business Review", vol. 70, nr 3, s. 104-115.
 10. KEEN P. (1991), Redesigning the Organization Through Information Technology, "Planning Review", 19, maj-czerwiec, s. 4-9.
 11. MOWSHOWITZ A. (1997), Virtual Organization, "Communications of the ACM", vol. 40, nr 9, s. 30-37.
 12. MOWSHOWITZ A. (2002), Virtual Organization: To-ward a Theory of Societal Transformation Stimulated by Information Technology, Westport, CT: Quorum Books.
 13. PETERS T. (1987), Thriving on Chaos, London: Pan Books.
 14. SANKAR Y. (1991), Implementing Information Technology: a Managerial Audit for Planning Change, "Journal of Systems Management", vol. 42, nr 11, s. 32-37.
 15. SCHULTZE U., ORLIKOWSKI W.A. (2001), Metaphors of Virtuality: Shaping an Emergent Reality, "Information and Organization", vol. 11, nr l, s. 45-77.
 16. SCHWARTZ D.G. (2006), Encyclopedia of Knowledge Management, Idea Group Reference, Hershey.
 17. SLACK N. (red.) (1998), The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Operations Management, Blackwell Business, Oxford.
 18. STRADER T.J., LIN F-R., SHAW M.J. (1998), Information Infrastructure for Electronic Virtual Organization Management, "Decision Support Systems", vol. 23.
 19. Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje i tożsamość (1999), PWE, Warszawa.
 20. TOFFLER A. (2003), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 21. WALKER H. (2006), The Virtual Organisation: a New Organisational Form?, "Int. J. Networking and Virtual Or-ganisations", vol. 3, nr l, s, 25-41.
 22. YEN D., CHOU D., CHEN T., CHEN H-G. (2002), Becoming a Virtual Organisation: a Strategic Approach, "Int. J. Networking and Virtual Organisations", vol. l, nr 2, s. 184-198.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu