BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna
Title
Wykorzystanie współczynnika regresji do badania zyskowności sprzedaży na przykładzie spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 42-44
Keyword
Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Spółki giełdowe, Sprzedaż, Zysk przedsiębiorstwa, Analiza regresji
Agri-food company, Stock market companies, Sale, Business profit, Regression analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawionemu w artykule badaniu podlegało 15 spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Przebadano funkcje regresji sumy kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu względem przychodów netto ze sprzedaży. Uwzględniono okres od I kwartału 2004 r. do I kwartału 2006 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. MAKAĆ, D. URBANEK-KRZYSZTOFIAK, Metody opisu statystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 168-169.
  2. S. OSTASIEWICZ, Z. RUSNAK, U. SIEDLECKA, Statystyka: elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 282-284.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu