BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Wacława
Title
Jednolity europejski rynek zamówień publicznych szansą dla polskich przedsiębiorstw?
Is Single European Public Procurement Market a Chance for Polish Enterprises?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 456-568, tab., bibliografia 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Jednolity rynek wewnętrzny, Zamówienia publiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
European Single Market, Public procurement, Small business
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono uregulowania prawne dotyczące zamówień publicznych. Dokonano oceny poziomu i struktury popytu na rynku zamówień publicznych oraz oceny możliwości dostępu przedsiębiorstw w krajach unijnych do zamówień publicznych. Przeanalizowano również rynek zamówień publicznych w Europie.

Public procurements in the European Union are an important instrument of creating demand from one side, and state intervention from the other. Public procurements are more or less internationalized. The Polish law connected with public procurement is fully harmonized with nine European Union directives. Special attention in the European Union is paid to removing national preferences in public procurement procedures. The paper tries to estimate the size and the structure of public procurement in Poland and in the European Union countries focusing on central and local government expenditure. Public procurement market in the European Union is open for entities, however, small and medium enterprises are still not sufficiently competitive in this field in comparison with big firms. Joining the European Union Poland creates the same conditions for foreign enterprises. On the other hand, the Polish firms may apply for public procurement contracts in other European countries. In the paper advantages of the single European market are presented in the context of future public procurement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brodecki Z., Dobrobysz M., Majkowska S., Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z komentarzem, Bielsko Biała 2002.
 2. Usuwanie prawa o zamówieniach publicznych do wymagań Unii Europejskiej, "Rachunkowość Budżetowa" 2000, nr 3.
 3. Euro Info Aarkus Country, Analiza nieprawidłowości pojawiających się w zgłoszeniach przetargowych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
 4. Gordon H., Rimmerand S., Arrowsmith S., The Economic Impact of the European Union Regime on Public Procurement: Lessons for the WTO, "The Word Economy" 1998, nr 1, vol. 21.
 5. Graś A., Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim-wybrane aspekty, [w:] Polska w Unii Europejskiej, perspektywy, warunki, szansę, zagrożenia, red. C. Mika, Toruń 1997.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej z 11 marca 1998 r. [w:] Zielona księga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Wyd. UZP 1998.
 7. Lissowski O., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce, Poznań 1998.
 8. Mardas D., The Profile of the Industries Supplying the Utilities Sectors in the Southern Regions of the E. U., "Public Procurement Law Review" 1994, nr 3.
 9. OECD, Size of Government Markets, "Journal on Budgeting" 2002, nr 4, vol. 1.
 10. Sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych za lata 2001-2003.
 11. Starzyńska W., Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2003.
 12. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, wyd. II rozszerzone i poprawione, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu