BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta
Title
Transport jako czynnik wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2004, nr 9, s. 3-10
Keyword
Infrastruktura transportu, Transport, Korytarz transportowy, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Konkurencyjność
Transport infrastructure, Transport, Transport coridor, Economic and political integration of Europe, Competitiveness
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rozwój integracji europejskiej wyznacza nową rolę infrastrukturze transportu. Postrzeganie problemów transportu europejskiego przestało mieć bowiem charakter regionalny, a stało się ogólnoeuropejskie, a nawet transkontynentalne. W artykule zawarto listę priorytetów, jakie czekają na wdrożenie. Wśród koniecznych inwestycji wymieniane są m.in. nowoczesne połączenia kolejowe i drogowe oraz wprowadzenie w życie wielu tzw. korytarzy transportowych, ułatwiających wzajemną komunikację.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu