BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik-Bańczyk Krystyna
Title
Klauzula spraw czysto wewnętrznych - kurczący sie obszar niestosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej
Source
Przegląd Prawa Europejskiego, 2003, nr 3(14), s. 34-48
Keyword
Swoboda przepływu towarów w UE, Swoboda przepływu osób w UE, Jednolity rynek wewnętrzny, Prawo WE, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Free movement of goods within the EU, Freedom of movement for persons in the EU, European Single Market, European Community law, Judgments of the European Court of Justice
Note
summ.
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Przybliżono rozwiązania przyjęte przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości odnośnie do swobodnego przepływu towarów i osób. Przedstawiono tradycyjne podejście ETS do spraw czysto wewnętrznych (taka kwalifikacja umożliwia uniknięcie stosowania prawa wspólnotowego). Następnie zaprezentowano orzeczenia wydane w ostatnim dziesięcioleciu, wskazujące, iż klauzula spraw czysto wewnętrznych ma coraz mniejszy zakres zastosowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1427-0552
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu