BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogala Elżbieta
Title
Warunki zwrotu nienależnie wykazanego VAT w fakturach dla podmiotów zagranicznych
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 5, s. 36-39
Keyword
Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT), Dyrektywy WE, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Zwolnienia podatkowe
Taxes, Value Added Tax (VAT), EC directives, Multinational enterprise, Tax exemption
Abstract
Autorka informuje, że każdy podatnik, który ma siedzibę w innym państwie niż państwo miejsca świadczenia usług, ma prawo do otrzymania zwrotu VAT obciążającego usługi, które były świadczone na jego rzecz w państwie tegoż miejsca. Przy czym zwrot ten dokonywany jest zawsze na zasadach dotyczących prawa do odliczeń obowiązujących w państwie dokonującym tego zwrotu. Odliczenia bowiem nie zostały jeszcze do tej pory zharmonizowane tak, by były jednolite na całym terytorium Wspólnoty. A to oznacza, iż każde państwo ma swoje szczegółowe regulacje w zakresie zasad prawa do odliczeń i zakazów skorzystania z tego prawa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu