BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurczyk Zbigniew
Title
Koncepcja wpływu na handel między państwami członkowskimi - kryterium stosowania wspólnotowego prawa konkurencji (cz. I)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 5, s. 40-46, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Prawo konkurencji, Prawo WE, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Handel międzynarodowy, Państwa członkowskie
Competition law, European Community law, Judgments of the European Court of Justice, International trade, Member states
Abstract
Autor przybliża kwestię wspólnotowego prawa konkurencji, które wyznacza wyraźną granicę stosowania prawa wspólnotowego i prawa konkurencji każdego państwa członkowskiego. Porozumienia, decyzje, uzgodnione praktyki, praktyki nadużywania pozycji dominującej nie wchodzą w zakres art. 81 i 82 TWE, chyba że są zdolne wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi, a także których celem albo skutkiem jest zapobieganie, zniekształcanie lub ograniczanie konkurencji.Te dwa wymagania, tj. wpływ na handel międzypaństwowy oraz antykonkurencyjne cele lub skutki, są wymaganiami oddzielnymi, a jednocześnie muszą wystąpić łącznie, aby dane przypadki naruszenia reguł konkurencji podpadały pod jurysdykcję prawa wspólnotowego. Jednak tylko kryterium wpływu na handel między państwami członkowskimi jest autonomicznym kryterium jurysdykcyjnym, które określa zakres stosowania europejskiego prawa konkurencji. Jednocześnie uregulowania wspólnotowe nie ograniczają państw członkowskich w przyjmowaniu i stosowaniu na swoim terytorium bardziej rygorystycznych krajowych przepisów prawa konkurencji, które zakazują lub nakładają sankcje na jednostronne praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D.G. Goyder, EC Competition Law, Oxford 2003, s. 83.
  2. M. R. Joelson, An International Antitrust Primer, Kluwer Law International, 2006, s. 286.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu