BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Tadeusz
Title
Wojna jako narzędzie realizacji celów politycznych w ujęciu przedstawicieli amerykańskiego realizmu politycznego
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 4, s. 100-118
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa, Doktryny polityczne, Polityka obronna, Bezpieczeństwo narodowe
International relations, Security policy, Political doctrine, Defence policy, National security
Abstract
Autor przedstawia poglądy Henry A. Kissingera, Roberta E. Osgooda i Hansa J. Morgenthau'a zaliczanych do grona twórców szkoły tzw. realizmu politycznego, dominującego kierunku w amerykańskiej myśli politycznej po drugiej wojnie światowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. N. Akerman: On the doctrine of limited war. Lund 1972, s. 39.
 2. C. von Clausewitz: O wojnie. Przekład A. Cichowicz i L. Koc. Warszawa 1928, s. 10-11.
 3. T. Kamiński: Hans J. Morgenthou: Od realistycznej koncepcji natury stosunków międzynarodowych do krytyki "moralistycznej' postawy wobec wojny. "Sprawy Międzynarodowe", 2002, nr 3, s. 97-99.
 4. Henry Kissinger's philosophy of international relations. "Diplomacy and Statecraft", 1991, t. 2, nr 1, s. 112-113.
 5. H. A. Kissinger: Nuclear weapons and foreign policy. New York 1957, s. 87, 139-141.
 6. H. A. Kissinger: A world restored: Metternich, Castlereagh and the problems of peace 1812-1822. Boston 1957, s. 138.
 7. H. J. Morgenthau: Dilemmas of politics. Chicago 1958, s. 257-258.
 8. H. J. Morgenthau: In defense of the national interest. A critical examination of American foreign policy. Chicago 1951, s. 32.
 9. H. J. Morgenthau: Politics among nations. The struggle for power and peace. New York 1953, s. 16-17.
 10. H. J. Morgenthau: Politics in the Twentieth Centuary. Chicago 1962, t. 3 - The restoration of American foreign politics, s. 205.
 11. R. E. Osgood: Limited war. The challenge to American strategy. Chicago 1065, s. 1-4.
 12. Q. Wright: A study of war. Chicago 1942, t. 1, s. 319-321.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu