BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwarc Monika
Title
Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej rzeczywiście wpłynie na wzmocnienie statusu prawa wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich?
Source
Przegląd Prawa Europejskiego, 2003, nr 3(14), s. 61-67
Keyword
Dostęp do informacji, Prawo do informacji, Instytucje WE, Prawo WE, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Access to information, Right to Information (RTI), European Communities Institutions, European Community law, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Judgments of the European Court of Justice
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwage, że przyznane na podstawie przepisów wspólnotowych prawo wglądu obywateli do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, tj. Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, tylko wówczas może być efektywnym instrumentem kontroli działania tych instytucji przez obywateli, jeżeli instytucje zobowiązane do udostepniania informacji działają w granicach obowiązujących przepisów, w tym ściśle interpretują wyjątki umożliwiające odmowę udostępnienia dokumentów będących w ich posiadaniu. Interpretacja tych przepisów należy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji. W artykule przedstawiono orzeczenia Trybunału w dwóch sprawach rozstrzyganych na gruncie decyzji Rady i Komisji, a następnie dokonano poównania tych orzeczeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1427-0552
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu