BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkowiec Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Dziadkowiec Paweł
Title
Klient specjalnych relacji
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 4, s. 15-18, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Komunikowanie w biznesie, Strategia komunikowania, Segmentacja klientów, Zarządzanie informacją
Customer Relationship Management (CRM), Business communication, Communication strategy, Customer segmentation, Information management
Abstract
Autorzy piszą, że przy rosnącej konkurencji koszty pozyskania klientów na rynku B2B stają się coraz wyższe, natomiast rozwój technologii związanych z zarządzaniem bazami danych powoduje redukcję kosztów utrzymania klienta. Jedną z najbardziej popularnych koncepcji ukierunkowanych na wykorzystanie informacji o kliencie w celu wykreowania ściślejszych związków jest CRM (Customer Relationship Management). W szerokim rozumieniu CRM jest traktowany jako koncepcja zarządzaniu, polegająca na ukierunkowaniu wszystkich zasobów firmy na budowanie trwałych i ścisłych związków z klientami, w których szczególną uwagę zwraca się na ciągłą identyfikację ich potrzeb i oczekiwań. Podstawowym zadaniem systemu CRM jest identyfikacja klientów, ich seg-mentacja oraz określenie, którzy są dla firmy kluczowi, a następnie rozwijanie relacji z nimi. Aby zarządzanie relacjami z klientami przebiegało prawidłowo i było skutecznie, konieczne jest dokładne zaplanowanie tego procesu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burnett K.: Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. Brown S.A.: Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003.
  3. Cheverton R: Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  4. Dziadkowiec J., Dziadkowiec P.: Kształtowanie relacji z klientami - czynności w procesach CRM w: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2006.
  5. Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  6. Urbaniak M.: Budowanie relacji z klientami przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat systemu zarządzania: w: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, pod red. T. Sikory, AE Kraków, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu