BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszkul Józef, Baranowski Włodzimierz, Zamora Małgorzata
Title
Restrukturyzacja huty
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 3, s. 29-31, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przemysłu hutniczego, Hutnictwo, Rentowność przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Restructuring of steel industry, Metallurgy, Enterprise profitability, Financial performance
Company
Huta Zawiercie SA
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych etapów restrukturyzacji Huty Zawiercie SA oraz określenie ich ważności. Zmiany, których celem było dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów rynkowego otoczenia, dotyczyły m.in.: formy prawnej, wewnętrznej struktury firmy, zarządzania zasobami ludzkimi, modernizacji techniczno-produkcyjnej. Realizacja programu restrukturyzacji Huty pozwoliła na powstanie nowoczesnego przedsiębiorstwa zdolnego do konkurowania z innymi producentami stali.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. THIERRY D., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Adaptacja pracowników do zmian, Poltex, Warszawa 1995.
  2. SAPIJASZKA Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996.
  3. Raport Roczny Huta Zawiercie SA 2000, 2001, 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu