BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzierżanowski Maciej, Przybyłowski Michał, Tamowicz Piotr
Title
Dobre praktyki do przeglądu!
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 41, s. 38-40
Keyword
Ład korporacyjny, Standaryzacja, Korporacje, Płace, Rada nadzorcza
Corporate governance, Standardization, Corporation, Wages, Supervisory board
Abstract
Artykuł jest krytyką giełdowego kodeksu nadzoru korporacyjnego "Dobre praktyki". Autorzy wykazują brak spójności krajowego kodeksu ze standardami unijnymi i apelują o gruntowną nowelizację krajowego kodeksu. Pominięcie zaleceń znanych z praktyki europejskiej osłabi wiarygodność polskiego rynku kapitałowego zdaniem autorów. Jednym z głównych przesłań rekomendacji powinno być ujawnianie wysokości wynagrodzeń członków zarządu spółki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu