BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Jakub
Title
Europejskie inwestycje kolejowe - projekty i finansowanie, teraźniejszość i przyszłość : Raport
Source
Rynek Kolejowy, 2004, nr 11, s. 16-28
Keyword
Polityka transportowa, Koleje dużych prędkości, European Rail Traffic Management System (ERTMS), Kolej na rynku transportowym, Rynek usług transportowych, Transport kolejowy, Inwestycje w transporcie
Transport policy, High-speed rails, European Rail Traffic Management System (ERTMS), Railways on the transport market, Transport market, Railway transport, Investments in transport
Country
Europa
Europe
Abstract
Jednym z priorytetów europejskiej polityki transportowej jest przywrócenie kolejom ich świetności, jaką cieszyły się przed laty. Nie da się tego uczynić nie angażując potężnych środków we wdrażanie na kolei nowoczesnych technik i projektów zwiększających konkurencyjność. Projekty inwestycyjne, takie jak TEN-T, czy nowoczesne systemy zarządzania dla linii wielkich prędkości i kolei konwencjonalnych, np. ERTMS dają nadzieję na lepszą przyszłość kolei na rynku transportowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu