BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hławacz-Pajdowska Elżbieta
Title
Realizacja zadań w dziedzinie ochrony środowiska przez samorządy terytorialne
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 4, s. 46-54
Keyword
Ekologia, Ochrona środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka ekologiczna państwa, Samorząd terytorialny
Ecology, Environmental protection, Environmental protection financing, State ecological policy, Local government
Company
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ)
National Fund for Environmental Protection and Water Management,
Abstract
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie z jakich źródeł pochodziły w głównej mierze środki na finansowanie zadań ochrony środowiska w Polsce w skali ogólnokrajowej. Przedstawiono także jakie rodzaje inwestycji proekologicznych dominowały, ze szczególnym uwzględnieniem działalności samorządów lokalnych oraz na przykładzie gminy miejskiej Białobrzegi w tym zakresie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. Borys: Jak budować program ekorozwoju, Warszawa-Jelenia Góra 1998.
 2. K. Byjoch, J. Sulimierski, J. P. Tarno: Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wyd. Prawnicze, PWN, Warszawa 2001.
 3. Budżety jednostek samorządów terytorialnych w latach 1999-2001, GUS, Warszawa 2002.
 4. K. Hebda: Fundusze strukturalne - perspektywa dla Polski, "Integracja Europejska" 2000, nr 8.
 5. S. Kozłowski: Ekorozwój w gminie, "Ekonomia i Środowisko", Białystok-Kraków 1993.
 6. J. Kruszewski: Zintegrowany system finansowania ochrony środowiska w Polsce, wyd. NFOŚiGW, 1998.
 7. M. Nowicki: Strategia ekorozwoju Polski, Agencja "RW", Warszawa 1993.
 8. Ochrona Środowiska w Polsce 2002, GUS, Warszawa 2003.
 9. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie środowiska, DzU z 1994 r. nr 49.
 10. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591.
 11. A. Żyła: Rola BOŚ S.A. w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych, "Biznes i Ekologia" 1999, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu