BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Grzegorz
Title
Konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego Indii
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 4, s. 60-66
Keyword
Samorząd terytorialny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Konstytucja
Local government, Systemic transformation, Constitution
Country
Indie
India
Abstract
W artykule przedstawiono konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego w Indiach. Podstawą prawną decentralizacji ustroju politycznego, a tym samym odrodzenia lokalnej samorządności stały się wprowadzone w 1992 roku poprawki do Konstytucji. Uporządkowały i ujednoliciły one status prawny samorządów lokalnych w Indiach i zabezpieczyły go przed samowolą władz stanowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Chandra, A. Mukherjee, M. Mukherjee: India after Independence, Viking Penguin India, New Delhi 1999.
  2. A.R. Desai: Problemy socjologiczne Indii, (w:) Społeczno-ekonomiczne problemy Indii, PWG, Warszawa 1960.
  3. K. Dębnicki: Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
  4. A. Khan: Regional Political Parties, (w:) Dimensions of Federal Nation Building, ed. by A. A.P. Vijapur: CFS JH - MANOK Publications (P) Ltd., New Delhi 1998.
  5. Konstytucja Republiki Indii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976.
  6. Language Data 1991, Census of India, www.censusindia.net.
  7. Language in India, Online Journal, vol.2, 9 December 2002, www.languageinindia.com.
  8. The Constitution of India, Akalank Publications, New Delhi 2000.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu