BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Krzysztof
Title
Praca rozłożona na kilka lat
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 40, s. 33
Keyword
Nadzór bankowy, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko bankowe
Bank supervision, New capital accord, Banking risk
Note
Zawiera wykres: "Zamiary banków wdrożenia wyceny ryzyka kredytowego opartego o ratingi wewnętrzne (IRB) (w proc.)".
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, SAP
Basel Committee on Banking Supervision,
Abstract
Artykuł przedstawia stan wdrożenia zasad Nowej Umowy Kapitałowej przez wiodące banki na świecie na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Accenture, Mercer Oliver Wyman oraz SAP opublikowane w lipcu 2004 roku. Badanie zlecono firmie FT Research.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu