BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogorzelski Jacek
Title
Dylematy komunikacji marketingowej
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 4, s. 49-52
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie skuteczne, Teoria marketingu, Strategia komunikowania, Psychologia komunikowania
Marketing communication, Effective communication, Marketing theory, Communication strategy, Communicate psychology
Abstract
Organizacja stara się jak najlepiej zaprojektować przekaz oraz skutecznie go zakomunikować, aby wywołać określony efekt w umysłach i zachowaniu odbiorców. Autor omawia m.in.: badania w kierunku lepszego zrozumienia funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz procesu podejmowania decyzji, doskonalenie technik badawczych pozwalających na uzyskiwanie od odbiorców coraz istotniejszych z punktu widzenia marketingu informacji, analizy selektywne pozwalające na odrzucanie wszelkich mało istotnych informacji z otoczenia i koncentrowanie się na dostępnych, najistotniejszych, z punktu widzenia konkretnej decyzji, informacjach, tworzenie i wykorzystywanie technologii pozwalających na nowe (w założeniu: skuteczniejsze) sposoby dotarcia z komunikatem do odbiorców oraz poszukiwania całkiem nowych teorii pomagających redefiniować komunikację z odbiorcami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu