BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runka Henryk J.
Title
Kierunki dopuszczalne i poprawy na brzegu i wewnątrz zbioru w algorytmach programowania matematycznego
The Admissible Directions and Directions for Correction on the Border and Inside of the Set in Mathematical Programming Algorithms
Source
Przegląd Statystyczny, 2003, vol. 50, z. 3, s. 105-131, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Keyword
Programowanie matematyczne, Algorytmy, Teoria optymalizacji
Mathematical programming, Algorithms, Optimization theory
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę kirunków zmiany rozwiązań w algorytmach wyznaczania rozwiązań optymalnych poprzez przeszukiwanie punktów zbioru rozwiązań w przypadku, gdy układ warunków tworzą funkcje liniowe.

The paper presents the general concept of deriving of directions of the solution change in the mathematical programming algorithms, in which linear functions are the conditions system. The zero-matrix notion and its special cases used for deriving of admissible direction and solution-correction direction. Methods of deriving of admissible directions and directions of correction on the border and inside of the solution set are presented.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aspvall B., Stone R.E., Khachiyan's linear programming algorithm, Journal of algorithms 1, 1980, s. 1-13.
 2. Bazaraa M.S., Sherall H.D., Shetty C.M., Nonlinear Programming Theory and Algorithms, J. Wiley & Sons, 2nd ed., 1993.
 3. Chang Yih-Long, Sullivan R.S., QS Version 2.1. Prentice Hall, 1996.
 4. Fang Shu-Cherng, Puthenpura S., Linear Optimization and Extensions. Theory and Algorithms, Prentice Hall, 1993.
 5. Ignizio J.P., Cavalier T.M., Linear Programming. Prentice Hall, Industrial and System Engineering, 1994.
 6. Jansen B., Interior Point Techniques in Optimization. Complementarity, Sensitivity and Algorithms, Klu-wer Academic Publishers, 1997.
 7. Karmarkar N., A new polynomial-time algorithm for linear programming, Combinatorica 4, 1984, s. 373-395.
 8. Nash S.G., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill, 1996.
 9. Runka H.J., Programowanie matematyczne, część II, programowanie nieliniowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, MD 18, 1997.
 10. Runka H.J., Programowanie matematyczne, część I, programowanie liniowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, MD 20, 1997.
 11. Runka H.J., Początkowe rozwiązanie dla afinicznego algorytmu skalującego, Przegląd Statystyczny, Zeszyt 2, 1999.
 12. Runka H.J., Algorytmy skalujące prymalne rozwiązywania zadań programowania liniowego i kwadratowego, Przegląd Statystyczny, w druku.
 13. Runka H.J., Zmodyfikowane algorytmy wyznaczania rozwiązań początkowych dla algorytmów skalujących, Przegląd Statystyczny, w druku.
 14. Runka H.J., Afiniczne algorytmy skalujące prymalno-dualne, Przegląd Statystyczny, w druku.
 15. Vanderbei R.J., Linear Programming. Foudations and Extensions, Kluwer, 2000.
 16. Wit R., Metody programowania nieliniowego, WNT, Warszawa, 1986.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu