BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej
Title
Sytuacja sektora rolno-żywnościowego w Polsce przed wstąpieniem i po wstąpieniu do UE w świetle wydatków budżetowych w 2004 r.
Economic Position of the Agri-Food Sector's in Poland before and after UE Accession in the Light of Budget Expenditures 2004
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 114-121, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Programy UE, Fundusze strukturalne, Sektor rolno-spożywczy
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Payments for agricultural, EU programme, Structural funds, Agri-food sector
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono strukturę wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w 2004 roku. Podjęto również próbę oceny bilansu płatniczego w stosunkach między Polską a Unią Europejską. Autor stwierdził, iż sektor rolno-żywnościowy w Polsce stał się inkubatorem integracji z Unią Europejską w 2004 roku. Jakkolwiek kraje nie będące członkami UE wywierają również rosnący wpływ na transformację polskiego rolnictwa. (MP)

In the article one presents a structure of budget expenditures on agri-food sector in Poland in 2004. There is also an attempt to estimate a balance of accounts in Poland and UE relations. Author comes to a conclusion: that agri-food sector in Poland will become incumbent of integration with UE in 2004. However the foreign countries of UE exert growing influence on transformation of polish agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Środki budżetowe na realizacją polityki żywnościowej Polski w latach 1996-2000, Roczniki Naukowe SERiA, T. II, z.4, Warszawa-Zamość-Lwów 2000.
  2. Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2003 r. w części dotyczącej Rolnictwa, Rozwoju wsi i Rynków rolnych, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Informacje i ekspertyzy, Druk Sejmowy 918, listopad 2002, także "Wieś Jutra" 2003, nr 1.
  3. Czyżewski A., Budżet 2003, Szansa dla budżetu, "Top Agrar Polska" 2003, nr 1.
  4. Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2004 r. w części dotyczącej Rolnictwa, Rozwoju wsi i Rynków rolnych, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Informacje i ekspertyzy, styczeń 2004, a także "Wieś Jutra" 2003, nr 12.
  5. Czyżewski A., Budżetowy szpagat, "Top Agrar Polska" 2004, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu