BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkowski Jerzy
Title
Finansowanie inwestycji samorządów terytorialnych wspieranych środkami strukturalnymi Unii Europejskiej
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 11, s. 44-45
Keyword
Samorząd terytorialny, Fundusze strukturalne, Polityka regionalna, Regionalna polityka strukturalna, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Local government, Structural funds, Regional policy, Regional structural policy, Integrated Regional Operational Programme, European Regional Development Fund (ERDF)
Abstract
Inwestycje podejmowane przez samorządy zajmują istotne miejsce w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wspieraniu w głównej mierze właśnie tej działalności został poświęcony najzasobniejszy z unijnych funduszy strukturalnych, a mianowicie działający od 1975 roku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF. Polska, jako nowy członek UE także skorzysta z tej szansy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu