BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zegar Józef Stanisław
Title
Indywidualne gospodarstwa rolne ze stałym najmem siły roboczej
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 41-51
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Nakłady pracy, Najem, Analiza danych statystycznych, Przestrzenna analiza porównawcza
Individual arable farms, Labour expenditures, Rental, Statistical data analysis, Comparative spatial analysis
Abstract
W artykule przedstawiono - w oparciu o dane ze spisów powszechnych przeprowadzonych w 2002 r. - rozmiary zjawiska stałego najmu w rolnictwie, a zwłaszcza cechy gospodarstw rolnych korzystających z tej formy nakładów pracy. Gospodarstwa te opisano na tle gospodarstw bez stałego najmu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information 2003, European Union Directorate-General for Agriculture, February 2004, tab. 3.5.1.5.2).
  2. Rocznik Statystyczny Pracy 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 64, tabl. 22(36).
  3. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 2003, s. 113, tabl. 2., tabl. 3.
  4. J.S. Zegar, Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną), Studia i Monografie nr 101, IERiGŻ, Warszawa 2000.
  5. J.S. Zegar, Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Monografie i Opracowania nr 498, SGH, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu