BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Aktywa na minusie : Fundusze inwestycyjne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 11, s. 113-120
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Instrumenty pochodne, Aktywa, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Rynek kapitałowy
Investment funds, Derivatives, Assets, Investment fund companies, Capital market
Company
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI)
,
Abstract
Trwający od lata roku 2003 spadek popularności funduszy inwestycyjnych, spowodowany został przede wszystkim wycofywaniem środków z funduszy papierów dłużnych. Spadek ten sprawił, iż we wrześniu 2004 r. roczna dynamika wzrostu aktywów netto funduszy była ujemna. W tym czasie (24.09.04) weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu