BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkiewicz Marcin
Title
Samorząd terytorialny i administracja państwowa w Federacji Rosyjskiej
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 6, s. 46-58
Keyword
Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Sytuacja gospodarcza, Prawa obywatelskie
Local government, Public administration, Economic situation, Civil Rights
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Artykuł jest próbą prezentacji podstawowych zagadnień związanych z ustrojem i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i administracji w Federacji Rosyjskiej. Model administracji państwowej i samorządu lokalnego w Rosji wciąż jest nacechowany nadmiernym interwencjonalizmem władzy w różne sfery życia obywateli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk: Leksykon systemów politycznych, Warszawa 1999, s. 217.
  2. Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w dniu 12 grudnia 1993 r. w ogólnonarodowym referendum, tł. A. Kubik, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000.
  3. Ustawa z 28 sierpnia 1995 r. o ogólnych zasadach organizacji samorządu lokalnego w Federacji Rosyjskiej, art. 6, art. 8, art. 14-17, art. 19, art. 22-29, art. 39.
  4. Ustawa z 10 września 1997 r. o finansowych podstawach samorządu lokalnego w Federacji Rosyjskiej, rozdział II.
  5. www.fiper.ru
  6. www.lslg.ru
  7. E. Zieliński: Współczesna Rosja: studium polityczno-ustrojowe, Warszawa 1995, s. 215 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu