BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżak Jan
Title
Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 9, s. 5-8, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Własność w gospodarce, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prawo własności, Formy własności przedsiębiorstwa
Ownership in economy, Enterprise management, Property law, Types of business ownership
Abstract
Celem opracowania jest przypomnienie, zdefiniowanie oraz przeanalizowanie znaczenia kategorii własności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności dla procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Rozważania te poprzedzono omówieniem własności jako kategorii społecznej, ekonomicznej oraz psychologicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DEMSETZ H., Toward a Theory of Property Rights, "American Economic Review" 1967, May, nr 2.
  2. GRUSZECKI T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. JAMES W., The Principles of Psychology, Holt, New York 1890.
  4. KUBZANSKY P.E., DRUSKAT V.U., Psychological Sense of Ownership in the Workplace: Conceptualization and Measurement, paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto 1993.
  5. MACKIN C., Ownership Theory, Rights and Responsibilities of Ownership, Foundation for Enterprise Development, Annual Report 1996, La Jolla (California).
  6. MONKS R.A.G., MINOW N.f Corporate Governance, Blackwell, Cambridge 1995.
  7. PIERCE J. L., KOSTOVA T., DIRKS K.T., Toward a Theory o f Psychological Ownership in Organizations, "Academy of Management Review" 2001, nr 2.
  8. PIERCE J.L., RUBENFELD S.A., MORGAN S., Employee Ownership: A Conceptual Model of Process and Effects, "Academy of Management Review" 1991, nr 16.
  9. SARTRE J.P., Being and Nothingness. A Phenomenolo-gical Essay on Ontology, Philosophical Library, New York 1969 (first published in 1943).
  10. [10J VANDE WALLE D., VAN DYNE L., KOSTOVA T.,Psychological Ownership: An Empirical Examination of its Consequences, "Group and Organization Management" 1995, nr 20.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu