BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tamowicz Piotr, Szultka Stanisław
Title
Oparta na wiedzy
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 48, s. 28-29
Keyword
Strategia lizbońska, Konkurencyjność gospodarki, Finansowanie badań naukowych, Badania i rozwój (B+R), Wzrost gospodarczy, Patenty, Potencjał innowacyjny
Lisbon Strategy, Economy competitiveness, Financing scientific research, Research & Development (R+D), Economic growth, Patent, Innovation potential
Company
Unia Europejska (UE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
European Union (EU), European Investment Bank (EIB)
Abstract
Unia Europejska próbuje rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy poprzez działania zmierzające do podniesienia do 2010 roku łącznych wydatków na B+R do 3 proc. PKB, budowę Europejskiego Obszaru Badawczego oraz finansowanie prac badawczych w obszarach priorytetowych. Programem, który ma stymulować gospodarkę oparta na wiedzy jest Strategia Lizbońska. W Polsce wydatki na B+R charakteryzują się ujemną dynamiką i utrzymują na bardzo niskim poziomie. Polski potencjał innowacyjny w porównaniu z przeciętną europejską wygląda bardzo słabo. Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w przypadku patentów, gdzie krajowy potencjał kształtuje się na poziomie drastycznie niższym niż w UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu