BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mojsiejuk Jarosław
Title
Bezpieczny i nieprzydatny?
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 48, s. 36-37
Keyword
Podpis elektroniczny, Technologia systemów informacyjnych, Regulacje prawne, Certyfikaty
Digital signature, Information systems technology, Legal regulations, Certificate
Company
Komisja Europejska
European Commission
Abstract
Przepisy o podpisie elektronicznym wymagają zmian w opinii autora artykułu. Przeglądowi stanu implementacji dyrektywy o podpisie elektronicznym i praktyki w krajach członkowskich i kandydujących poświęcony został, powstały na zlecenie Komisji Europejskiej raport Katolickiego Uniwersytetu w Louven. Jest on generalnie krytyczny tak w stosunku do naszych regulacji, jak i do rozwiązań prawnych innych państw członkowskich UE. Raport ten dostrzega także niezgodność polskich przepisów z przepisami i standardami UE m.in. w takich dziedzinach, jak tzw. bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego i proces jego certyfikacji (potwierdzenia zgodności).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu