BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewska Hanna, Karaszewski Włodzimierz
Title
Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce a ich wyniki ekonomiczne
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 1, s. 26-30, przypisy
Keyword
Przedsiębiorstwo zagraniczne, Wynagrodzenia, Płace, Wynik finansowy, Analiza porównawcza
Foreign enterprises, Remuneration, Wages, Financial performance, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy kształtowania się płac w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Wykorzystano dane prezentowane w zestawieniach list pięciuset największych przedsiębiorstw w Polsce (Listy 500) publikowanych przez dziennik "Rzeczpospolita" za lata 1999-2004.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu