BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skawińska Eulalia
Title
Wpływ grona firm szkutniczych na tworzenie lokalnej przewagi konkurencyjnej
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 1, . 31-34, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Rozwój regionalny, Gospodarka lokalna, Sieci przedsiębiorstw
Competitive advantage, Regional development, Local economy, Enterprise networks
Note
summ.
Abstract
Grona firm stanowią jedną z wielu istniejących form struktur sieciowych przedsiębiorstw, a ich szczególną cechą jest skupienie w określonym środowisku lokalnym. Celem artykułu jest określenie możliwości tworzenia lokalnej przewagi konkurencyjnej na przykładzie grona firm szkutniczych w Ostródzie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BECATTINI G,, Industrial Districts. A New Approach to Industrial Change, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2004.
  2. BEST M.H., The New Competitive Advantage. The Renewal of American Industry, Oxford University Press 2001.
  3. CYGLER J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. ROMANOWSKA, M. TROCKI, Difm, Warszawa 2002.
  4. FAULKNER D., BOWMANN C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
  5. LAGNEVIK M., SJÖHOLM L, LAREKE A., ÖSTBERG J., The Dynamics of Innovation Clusters. A Study of the Food Industry, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2004.
  6. PORTER M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  7. ROSIŃSKA M., Sieci biznesowe jako forma integracji celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne, [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. NAJLEPSZY, AE Poznań 2005.
  8. SIMON H., Tajemniczy mistrzowie: studia przypadków, PWN, Warszawa 1999.
  9. SKAWIŃSKA E., Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w: ] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. SKAWIŃSKA, PWN, Warszawa 2002.
  10. SKAWIŃSKA E., Teoretyczno-praktyczne aspekty rozwoju gron firm na przykładzie meblarstwa w powiecie poznańskim, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. BOJAR, Politechnika Lubelska 2006 (w druku).
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu