BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiński Sławomir, Pokojska Małgorzata
Title
UKIE jest neutralne
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 49, s. 6-7
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prawo WE, Sektor finansowy, Banki, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Economic and political integration of Europe, European Community law, Financial sector, Banks, Open Pension Funds (OPF)
Company
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstract
W rozmowie z Gazetą Bankową minister Jarosław Pietras, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej mówił o (1) konieczności ciągłych zmian prawa, (2) regulacjach dot. polskiego rynku finansowego, (3) o związkach między skutecznością działania a regulacjami, (4) o postulatach jakie urzędowi pośredniczącemu w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej stawia sektor finansowy, (5) o klasyfikacji środków gromadzonych w OFE, Eurostacie i otwierającej się dyskusji w unii, i (6) o instytucjach finansowych wyłaczonych spod nadzoru bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu