BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nartowski Andrzej S.
Title
Karty i polityka
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 49, s. 18-20
Keyword
Karty płatnicze, Obrót bezgotówkowy, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Systemy informatyczne w bankach, Handel elektroniczny
Payment cards, Cashless flow, Single Euro Payments Area (SEPA), Bank information systems, e-commerce
Company
Europejska Rada Płatnicza, Europejski Bank Centralny (EBC)
European Payment Council (EPC), European Central Bank (ECB)
Abstract
Karta płatnicza jest najbardziej popularnym instrumentem płatniczym w Unii Europejskiej. W dobie umiędzynarodowienia obrotu gospodarczego i rozwoju kontaktów zagranicznych dojrzała potrzeba wypracowania rozwiązań usprawniających obieg pieniądza na rozwijającym się jednolitym rynku europejskim. Jedną z inicjatyw podjętą przez Europejską Radę Płatniczą i Europejski Bank Centralny (ECB) jest stworzenie programu Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (Single European Payment Area, SEPA).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu