BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan, Szymański Marek
Title
Akcjonariusze spółek wobec wezwania do sprzedaży akcji
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 9, s. 17-20
Keyword
Przejęcie przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Akcje, Sprzedaż, Akcjonariusz, Giełda papierów wartościowych
Corporate acquisitions, Stock market companies, Shares, Sale, Shareholders, Stock market
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Omówiono jeden z możliwych sposobów zdobycia kontroli nad spółką giełdową, jakim jest ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji. Przeanalizowano wezwania do sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także działania akcjonariuszy oraz ich konsekwencje finansowe i strategiczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D.R. KAMERSCHEN, R.B. McKENZIE, C. NARDINELLI, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991, s. 836-837.
  2. M. LEWANDOWSKI, Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 25, 141.
  3. M. LEWANDOWSKI i in., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 138-143.
  4. M. LEWANDOWSKI, J. STRYSIK, Premie za kontrolę w Polsce, ".Nasz Rynek Kapitałowy", 11/2000.
  5. M. MALAWSKI, A. WIECZOREK, H. SOSNOWSKA, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 57-60.
  6. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Dz.U. Nr 118, poz. 754.
  7. "Roczniki Giełdowe" 2000-2003 z danymi statystycznymi z lat 1999-2003.
  8. K. STĘPIEŃ, Przejmujący polskie spółki giełdowe nie są zbyt hojni, "Parkiet", 16-18 listopada 2002.
  9. A. ZIELONKA, Kilka słów o skłonnościach motywacyjnych inwestorów, "Nasz Rynek Kapitałowy" 7-8/2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu