BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbownik Andrzej
Title
Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 9, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w zarządzaniu, Restrukturyzacja górnictwa
Project management, Risk management, Risk in management, Mining industry restructuring
Abstract
Omówiono takie zagadnienia jak: istota zarządzania ryzykiem w projekcie, kategorie ryzyka projektu, etapy w procesie zarządzania ryzykiem projektu, identyfikacja ryzyka w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, planowanie sposobów reagowania na ryzyko w projekcie restrukturyzacji górnictwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Krowledge. PMBOK Guide, 2000 Edition, tłumaczenie na język polski, Wyd. MT&DC, Warszawa 2003.
  2. KARBOWNIK A., Zarządzanie dużym projektem, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
  3. PRITCHARD C.L., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
  4. YEN YEE CHONG, BROWN E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu