BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mężyk Anna, Zamkowska Stanisława
Title
Idea zrównoważonego rozwoju w dokumentach polityki transportowej
Source
Problemy Ekonomiki Transportu, 2004, nr 1, s. 7-27
Keyword
Polityka transportowa, Rozwój zrównoważony transportu, Transport, Efektywność transportu, Ochrona środowiska, Dyrektywy WE
Transport policy, Sustainable development of transport, Transport, Transport efficiency, Environmental protection, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem nowoczesnej polityki komunikacyjnej powinno być umożliwienie realizacji pożądanej mobilności, przy jednoczesnym zmniejszeniu tempa wzrostu wielkości transportu, szczególnie indywidualnego i wszystkich powodowanych przezeń negatywnych skutków, w tym pogorszenia jakości życia w miastach z powodu kongestii i zanieczyszczenia środowiska. Wymienione problemy spowodowały pojawienie się w dokumentach programowych polityki transportowej UE nowych akcentów, wśród których ważne miejsce zajęło zagadnienie rozwoju zrównoważonego. Także Polska włączyła się w budowę tego systemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0239-0493
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu