BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorczyńska Ewa
Title
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 90-98
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Inwestycje publiczne, Lokalizacja inwestycji
Spatial economy, Spatial planning, Public investment, Investment location
Abstract
Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadniczo nawiązuje do rozwiązań uchylonej już ustawy, niemniej jednak w wielu aspektach wprowadza odmienne rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest przede wszystkim zasada, w myśl której decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest konieczna do ustalenia przeznaczenia terenu tylko w sytuacji braku planu miejscowego. Drugą istotną nowością jest wprowadzenie dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którymi są: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DzU z 1999 r. nr 115, poz. 139 z późn. zm.
  2. DzU z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (tekst jednolity).
  3. DzU z 2003 r. nr 80, poz. 117.
  4. DzU z 2004 r. nr 141, poz. 1492.
  5. M. Szewczyk: Lokalizacja inwestycji publicznych w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Cassus" 2003, nr 2, s. 6-10.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu