BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matejuk Jerzy
Title
Kierunki, sposoby i narzędzia walki z korupcją
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 9, s. 28-30
Keyword
Korupcja, Zwalczanie korupcji, Patologie społeczne
Corruption, Fight corruption, Social pathologies
Abstract
W Polsce istnieją warunki sprzyjające korupcji. Wskazano przyczyny tej sytuacji. Dokonano przeglądu kierunków i metod walki z tym społecznie szkodliwym zjawiskiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anatomia korupcji, "Europejski Przegląd Gospodarczy", nr 1/2001.
 2. R. BORKOWSKI, Światowa ośmiornica, "Integracja Europejska", nr 1/2003, s. 91.
 3. K. JASIECKI, Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce, IFiS PAN.
 4. A. KUBIAK, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji, raport z badań (w ramach Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego), www.batory.org.pl/ko-rupcja, Warszawa 2003, s. 44-46.
 5. J. KURSKI, Rak schodzi w dół, wywiad z G. Kopińską, dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, "Gazeta Wyborcza", 16-17 lutego 2002.
 6. Polacy o korupcji, lobbingu i "kupowaniu" ustaw, komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, www.cbos.pl/SPISKOM.POIY2003/K_037_03.PDF, Warszawa 2003.
 7. S. ROSE-ACKERMAN, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, s. 409-410.
 8. A. STANKIEWICZ, Przekupstwo jako reguła, "Rzeczpospolita", 29 lipca 2003 r.
 9. J. TOMCZYK-TOŁKACZ, Etyka biznesu. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 10. D. WESOŁOWSKA, Korupcja wysoko punktowana, "Europejski Przegląd Gospodarczy", nr 1/2001.
 11. D. WIELOWIEJSKA, Najpierw naprawmy trzecią, "Gazeta Wyborcza", 18-19 czerwca 2003.
 12. T. WIŚCICKI, Czyja jest Polska?, "Więź", luty 2002.
 13. A. WISZNIEWSKI, O korupcji mówię, "Europejski Przegląd Gospodarczy", nr 1/2001.
 14. Zduśmy korupcję, "Gazeta Wyborcza", 21-22 czerwca 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu