BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machol-Zajda Lucyna
Title
Dialog społeczny w krajach UE w ostatnich latach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 49-55
Keyword
Instytucje WE, Dialog społeczny, Relacje kierownik-podwładny, Stosunek pracy
European Communities Institutions, Social dialogue, Manager-subordinate relationships, Legal employment relation
Company
Europejskie Obserwatorium Stosunków Pracy, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Industrial Relations Observatory (EIRO), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND), European Communities, European Union (EU)
Abstract
Stosunki pracy i ich ewolucja są przedmiotem systematycznych działań legislacyjnych i obserwacji zarówno w poszczególnych krajach członkowskich jak i na szczeblu unijnym. Zagadnieniami tymi zajmuje się tzw. Fundacja Dublińska (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), która stanowi autonomiczną instytucję Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wspomaganie kształtowania przyszej polityki odnoszącej się do problemów społecznych oraz kwestii związanych z organizacją pracy i jej warunkami. Od 1997 roku działa Europejskie Obserwatorium Stosunków Pracy (European Industrial Relations Observatory - EIRO) monitorujące i analizujące główne zmiany w stosunkach pracy w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Artykuł zawiera analizę stosunków pracy w krajach UE w okresie ostatnich 5 lat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu