BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir
Title
Papiery samorządowe w nowym tysiącleciu
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 12, s. 52
Keyword
Rynek kapitałowy, Bankowość, Samorząd gospodarczy, Rynek publiczny, Obligacje komunalne, Rynek obligacji, Dominacja rynkowa, Emisja obligacji
Capital market, Banking, Economic self-government, Public market, Communal bonds, Bond market, Market domination, Bonds issuing
Abstract
Gdyby spojrzeć na polski rynek obligacji samorządowych począwszy od początku trzeciego tysiąclecia, okaże się, że rynek ten jest w fazie stosunkowo dynamicznego rozwoju. Wciąż rośnie liczba emitentów. W okresie 2000-2004 liczba samorządów emitujących obligacje uległa niemal podwojeniu. Dotąd wśród nabywców obligacji dominowały banki. Struktura przyszłych inwestorów powinna ulec zmianie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu