BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Marek, Chrościcki Tadeusz, Durjasz Paweł
Title
Czy jest szansa na trwały wzrost? : Prognozy ekspertów po trzech kwartałach 2004 r.
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 12, s. 85-99
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynek pieniężny, Koniunktura gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Wzrost gospodarczy, Prognozy gospodarcze, Finanse publiczne, Rynek pracy
Capital market, Money market, Business trends, Gross domestic product (GDP), Economic growth, Economic forecast, Public finance, Labour market
Abstract
Analitycy i eksperci widzą szansę utrwalenia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego z pierwszych trzech kwartałów 2004 r. Nie będzie to wzrost sięgający 7 procent PKB, jak w pierwszym kwartale br., co w znacznej mierze zawdzięczaliśmy jednorazowym impulsom podażowym i popytowym związanym z akcesją do UE, sezonowością oraz relatywnie niskiej bazie statystycznej, od której wzrost ten jest liczony. Jest jednak szansa na ustabilizowanie się tego wzrostu na poziomie 4-6 procent rocznie, co doprowadziłoby do zmniejszenia dystansu w stosunku do krajów starej UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu