BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna
Title
Rozwój gospodarczy a polityka kredytowa banków
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 12, s. 56-60
Keyword
Polityka kredytowa banków, Wzrost gospodarczy, Bankowość, Kredytowanie inwestycji, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy
Credit policy of banks, Economic growth, Banking, Investment crediting, Business activity lending, Bank credit
Abstract
Polska gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać dopóty, dopóki sektor bankowy nie będzie aktywnie finansować rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Ograniczanie dostępu do źródeł finansowania nie służy umacnianiu konkurencyjności naszej gospodarki w zjednoczonej Europie, a co za tym idzie, perspektywy szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro mogą się jeszcze bardziej oddalić.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu