BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata
Title
Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 11, s. 40-48
Keyword
Dotacje, Samorząd terytorialny, Budżet państwa
Subsidies, Local government, State budget
Abstract
Systemy dystrybucji transferów z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego mają dwa wymiary. Pierwszy to metoda określenia wielkości kwoty, którą można lub należy przeznaczyć na dotacje, drugi polega na określeniu podziału tej kwoty pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. W artykule przedstawiono podstawowe założenia subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.W. Bahl, J. Linn: Fiscal decentralization and intergovernmental transfers in less developed countries, (in:) The economics of fiskal federalism and local finance, Edited by W.E. Oates, Edward Elgar Publishing Inc., Massachusetts 1998.
  2. R.W. Bahl, J. Linn: Urban public finance in developingcountries, Oxford University Press, New York 1992.
  3. B. Guziejewska: Perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego a doświadczenia Wielkiej Brytanii, "Samorzą Terytorialny" 2000, nr 9.
  4. B. Guziejewska: Znaczenie subwencjonowania samorządu terytorialnego w procesie decentralizacji finansów publicznych, (w:) Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. naukową L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2004, s. 129.
  5. S. Kańduła: Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, (W:) I Forum Samorządowe, Wydawncitwo Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 232.
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004, DzU nr 225, poz. 2231.
  7. P. Swianiewicz: System subwencji dla gmin, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2, s. 51.
  8. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialonego, DzU nr 203, poz. 19.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu