BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pitera Jakub
Title
Ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 11, s. 49-55
Keyword
Prawo, Gmina, Elita władzy, Samorząd terytorialny
Law, District, Power elite, Local government
Abstract
W artykule przedstawiono ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego. Brak spójności przepisów, a przede wszystkim jasnego dookreślenia ich zakresów przedmiotowych, może wywołać wiele wątpliwości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. DzU z 1997 r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.
 2. DzU z 1998 r. nr 95, poz. 602 z późn. zm.
 3. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (tekst jednolity).
 4. Orzeczenie TK z 23 kwietnia 1996 r., K 29/95, OTK 1996, nr 2, poz. 10.
 5. Postanowienie SN z 26 maja 2000 r., III KKO 4/99, ONSP 2001, nr 17, poz. 544.
 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 6 czerwca 2001 r., PR 0911/107/2001, OwSS 2001, nr 4, poz. 126.
 7. Uchwałą RIO w Łodzi z 21 maja 2001 r., 21/146/2001, OwSS 2001, nr 4, poz. 133.
 8. Uchwałę składu 7 sędziów NSA z 23 października 200 r., OPS 13/00, ONSA 2001, nr 2, poz. 50.
 9. K. Wojtczak: Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Ars boni et aequi, Poznań 1999, s. 39.
 10. Wyrok NSA z 25 lipca 2000 r., II SA, 119/00, LEX nr 54145.
 11. Wyrok SN z 8 stycznia 2003 r., III RN 236/01, OSNP 2003, nr 6, poz. 3.
 12. Wyrok TK z 21 marca 2001 r., K 24/00.
 13. Wyrok TK z 8 kwietnia 2002 r., SK 18/01, OTK-A 2002, nr 2, poz. 16.
 14. Wyrok TK z 22 maja 2002, K 6/02, OTK-A 2002, nr 3, poz. 33.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu