BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wągrodzka Anna
Title
Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 12, s. 24-39
Keyword
Samorząd terytorialny, Marketing terytorialny, Marketing miejski, Społeczeństwo, Psychologia społeczna
Local government, Territorial marketing, City marketing, Society, Social psychology
Abstract
W artykule przedstawiono jakie mogą być oczekiwania mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego. Oczekiwania te są podstawą działania tych jednostek. Mieszkaniec traktuje marketing terytorialny jako szansę na poprawę standardu oferowanego produktu przez administrację samorządową, który jest przejawem skuteczności lub nieskuteczności decyzji, działalności i efektów organizacji samorządowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 481.
 2. DzU z 1994 r. nr 124, poz. 607.
 3. DzU z 2003 r. nr 203, poz. 1966.
 4. N. Goodman: Wstęp do socjologii, Wydawnictwo "Zysk i s-ka", Poznań 1992, s. 292.
 5. Konstytucja RP z 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 6. W.A. Nowak: Rachunkowość sektora publicznego, koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 148.
 7. J. Penc: Zarządzanie oparte na wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1, s. 7.
 8. M.E. Porter: Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 403.
 9. P. Starosta: Samorząd terytorialny, red. naukowa K. W. Frieske, H. Kubiak, G. Lisowski, J. Mucha, J. Szlachta, M. Ziółkowski, Encyklopedia Socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 15.
 10. A.B. Stępień: Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 103.
 11. A. Szroomnik: Marketing miast i regionów (marketing terytorialny) - geneza, cechy i cele, pod red. naukową J. Karwowskiego" "Marketing w rozowju regionu (wybrane zagadnienia)", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 16.
 12. J. H. Tumer: Socjologia, koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo "Zysk i s-ka", Poznań 1998, s. 200.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu