BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławińska Maria
Title
Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 4-5, s. 15-21
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Internacjonalizacja, Handel detaliczny
Poland's economic integration with the EU, Internationalization, Retail trade
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty i przesłanek internacjonalizacji w handlu oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak kształtuje się proces internacjonalizacji handlu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 2. D. Dragun, Challenging the Rhetoric: Internationalisaton, size and financial performance, "European Retail Digest" 2003, Issue 36.
 3. G. George, Internationalisierung im Einzelhandel. Strategische Optionen und Erzielung von Wettbewerbsvorteilen, Drucker & Humblot, Berlin 1997.
 4. A. Grōpel-Klein, Internationalisierung im Einzelhandel, w: Distribution im Aufbruch, Vahlen, Mûnchen 1999, s. 122.
 5. E. Maleszyk, Wpływ rozwoju sieci zagranicznych na handel w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2001, nr 1.
 6. B. Mikusińska-Ozdobińska, Handel w Europie, "Handel" 2002, nr 1.
 7. Po raz ósmy, "Handel" 2002, nr 6.
 8. Polska nasycona, "Handel" 2002, nr 9.
 9. Potężny Wal-Mart przegrywa w NIemczech, "Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 2.
 10. M. Sławińska, Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu detalicznym, "Marketing i Rynek" 2001, nr 4.
 11. Wzrost w Metro, "Handel" 2003, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu