BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borusiak Barbara
Title
Skala działania jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 4-5, s. 27-32
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Rentowność przedsiębiorstwa, Handel detaliczny, Sieci handlowe
Enterprise competitiveness, Commercial enterprises, Enterprise profitability, Retail trade, Chain stores
Abstract
W artykule przedstawiono skalę działania jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego. W sektorze handlu detalicznego następuje dążenie do zwiększenia skali obrotów, natomiast w sektorach dóbr masowych skala ta występuje jako warunek konieczny, ale nie wystarczający.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahold z rekordowym zyskiem, "Handel" 2001, nr 3.
 2. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 35.
 3. European Retail Handbook 2001/2002, Mintel, London 2002.
 4. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995, s. 104.
 5. U. Kłosiewicz, M. Strużycki, Europejskie prawidłowości rozowju handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 1997, nr 1.
 6. Krótko o wszystkim, "Handel" 2001, nr 1.
 7. Krótko o wszystkim, "Handel" 2001, nr 9.
 8. A. Mielczarek, Wyniki finansowe i rentowność przedsiębiorstw handlowych w ocenie przedsiębiorców, "Handel Wewnętrzny" 2003, nr 4-5.
 9. Najwięksi Europy, "Handel" z 9.07.03.
 10. B. Nowacka, Rentowność obrotu przedsiębiorstw handlowych w roku 2000, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 1.
 11. B. Pilarczyk, T. Wanat, Strategie rozwoju wielkopowierzchniowych jednostek handlowych, "Handel Wewnętrzny" 2000, nr 3.
 12. Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską, pod redakcją R. Barczyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003, s. 262.
 13. Rynek wewnętrzny w 1998, GUS, Warszawa 1999, s. 91.
 14. J. Sala, Przedsiębiorstwa filialne i ich szanse rozwoju w handlu polskim, "Handel Wewnętrzny" 1994, nr 4.
 15. Spar traci, "Handel" z 6.08.03, s. 8.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995, s. 80.
 17. W. Wrzosek, Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu